Home Page Slider

  • slider1
  • slider3
  • slider3
  • 4
  • 7

Europejski Dzień Języków

dj2015

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.

Ślubowanie klas pierwszych

DSC08599Podniosła atmosfera, odświętny nastrój, galowy strój… Sala pełna. Do dziś-22 września 2015r.-po prostu uczestnicy kolejnych lekcji, teraz – pełnoprawni uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku. Stało się. Złożyliśmy ślubowanie- bierzemy się do wytężonej pracy. Świadkami naszej przysięgi byli nauczyciele, wychowawcy, niezawodni rodzice, którym kręciła się łza w oku i pani Dyrektor-dumna z nowych, świetnie zapowiadających się uczniów. Postaramy się nie zawieść tych, którzy w nas wierzą!!!

Akcja-integracja czyli radość spotkania

 IMG0572Sobota 5 września była dniem szczególnym dla uczniów tegorocznych klas pierwszych. Aby przełamać lody i poznać się lepiej, wyruszyliśmy w plener. Pierwszaki w doborowym towarzystwie rodziców i nauczycieli udały się na obrzeża Puszczy Knyszyńskiej. Tam na uczestników pikniku czekały gry i zabawy oraz przekąski. Można było zjeść kiełbaskę z ogniska i delektować się ciastem przywiezionym przez niezawodnych rodziców. Sądząc po nastrojach panujących wśród młodzieży- wyjazd należy zaliczyć do udanych. Odnieśliśmy też wrażenie, że nauczyciele i rodzice bawili się równie dobrze. Mamy nadzieję, że w podobnych klimatach upłynie nam cały rok szkolny…

Rozpoczęcie roku szkolnego

DSC08570Chociaż trudno niektórym w to uwierzyć , to z radością powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Nasz entuzjazm spowodowany jest przede wszystkim możliwością poznania nowych kolegów i koleżanek z klas pierwszych oraz całkowicie odmienionym wizerunkiem szkoły. Po prostu- jak nowa! Czysto, pachnąco (nieco farbą-ale co tam!) przestronnie i jasno. I do tego nowe boisko ! W takiej „budzie” chcemy się uczyć! Nowi uczniowie byli chyba nieco zaskoczeni tym, co zobaczyli. A po słowie wstępu pani Dyrektor i krótkiej prezentacji naszej placówki …zaniemówili z wrażenia.

Stypendia szkolne

stypDepartament Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że w celu rozliczenia stypendium szkolnego istnieje możliwość akceptacji faktur imiennych z sierpnia 2015 roku.Formularz wniosku na stypendium szkolne oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.bialystok.pl
Formularze wniosków można składać do 15 września 2015 roku. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058) od 01 października br. wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 514 zł (do 30 września br. jest to kwota 456 zł). Zmianie uległa również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego i będzie wynosiła od października br. 288 zł. W przypadku wnioskodawców, którzy złożą wniosek do 15 września br. nie spełniając kryterium dochodowego we wrześniu, ale spełniając kryterium dochodowe od października, stypendium szkolne zostanie przyznane od miesiąca października.

Wnioski spełniające oba kryteria należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2015 r.

Zakończenie roku szkolnego

DSC0851026 czerwca 2015 r. odbyła się w naszej szkole najbardziej oczekiwana przez uczniów i nauczycieli uroczystość, czyli zakończenie roku szkolnego! Wyjątkowo tego dnia radosnej młodzieży rozdano świadectwa i nagrody. Kolejnym punktem programu była  część artystyczna - pełne humoru podziękowania i przyjemne dla ucha piosenki w wykonaniu chóru oraz minirecital gitarowy pana Piotra. A teraz wakacje. Wreszcie będzie można się wyspać i uczyć…życia.

III debata oksfordzka „Czy warto głosować ?”

IMG 7710Od kilku lat w naszej szkole organizowana jest debata oksfordzka w ramach obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które przypada 4 czerwca. W tym roku tematem debaty było „Czy warto głosować ?” . Uczestnicy debaty, podzieleni na przeciwników i obrońców stawianych tez, bardzo żywiołowo dyskutowali nad zasadnością brania udziału w życiu publicznym i chodzenia na wybory.

Lekcje i wystawa z IPN

 lekcja ipnUczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli na początku czerwca w lekcjach z historii najnowszej W samo południe" -wybory 4 czerwca 1989 r, prowadzonych przez edukatorów z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas zajęć edukatorzy przedstawili okoliczności powstania NSZZ Solidarność i jego znaczenie dla przemian w Polsce oraz wyjaśnili dlaczego tak ważna w naszej historii jest data 4czerwca 1989r. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość obejrzeć wypożyczoną wystawę z IPN , która przybliżyła działalność białostockiej solidarnościowej opozycji.

Lekcja w banku

bankKolejny raz lekcja wiedzy o społeczeństwie przeniosła się poza mury szkoły. Tym razem klasy II i II b realizowały temat „System bankowy” w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku przy ulicy Pięknej. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się, czym jest bank centralny i system walutowy, lecz także każdy został sowicie nagrodzony za grzeczne zachowanie upominkiem wartości 55 000 lub 100 000 tysięcy złotych ..... niestety przed denominacją.

"Śnieżka" u młodszych kolegów

ŚnieżkaJak co roku, tuż przed wakacjami, utalentowani uczniowie naszej szkoły zaprezentowali dzieciom z osiedla Białostoczek atrakcje sceniczne. Koło teatralne PG 16 podsumowało sezon artystyczny poniedziałkowym tournee po okolicznych placówkach edukacyjnych. Zagraliśmy trzy przedstawienia dla młodszych kolegów z Przedszkola Samorządowego nr 55 i Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

Bezpieczne wakacje - apel do dyrektorów szkół i placówek

Wraz z końcem czerwca 2015 roku rozpocznie się okres ferii letnich, w czasie których dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych.

Jednakże wakacje, oprócz szeregu pozytywnych wrażeń, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia uczniów Państwa szkół i placówek, w przypadku zbyt małej troski o formę i sposoby spędzania czasu wolnego. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw niewłaściwego zachowania i braku opieki dorosłych nad dziećmi podczas wypoczynku nad wodą, rosnącą liczbę uczniów będących ofiarami handlu ludźmi, skutków używania alkoholu i środków odurzających (w tym tzw. „dopalaczy), a także innych niepożądanych zdarzeń z udziałem ludzi młodych.

Dostrzegając wagę problemu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o uwzględnienie powyższej tematyki podczas rad pedagogicznych, w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także przekazywania informacji rodzicom i opiekunom uczniów poprzez m.in. umieszczenie apelu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Zachęcając do przeprowadzenia akcji informujemy, że na stronie internetowej www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez  dostępne są materiały, które można wykorzystać podczas realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

Tak się bawi, tak się bawi… PG 16 !!!

IMG 7822Czwartek 11 czerwca dla niektórych był dniem wyjątkowym. Korzystając z przychylności aury udaliśmy się na wycieczkę do Strękowej Góry i Kiermus. Integracja „szła „ na całego!!! Nawet nauczyciele na czele z panią Dyrektor bawili się przednio. Coś niecoś do zobaczenia na fotkach… Niecierpliwie czekamy na kolejny taki wypad!

Zajęcia terenowe z biologii

2Dnia 08 i 09 czerwca uczniowie klas pierwszych udali się do Parku i Lasu Zwierzynieckiego na zajęcia terenowe z biologii. Praca przebiegała w grupach a zadania dotyczyły rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt. Pracowali wszyscy co widać na zdjęciach…

Archiwum aktualności