Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok, tel/fax 085 6647407, e-mail: zso10bial@poczta.onet.pl