Home Page Slider

  • sp42zaprasza
  • 4
  • 7
  • klasa IV

Informacja o egzaminie gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego

an2Do trzeciej części egzaminu (język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista.
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkolnego 2013/2014 będzie można również wybrać język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Do trzeciej części egzaminu (język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista
Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdza spełnienie wymagań określonych obowiązującego osoby, które rozpoczęły naukę języka obcego w I klasie gimnazjum. Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym obowiązuje osoby, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.

Ważne terminy:

30.09.2015 - rodzice składają deklarację o wyborze języka obcego

20.04.2016 - egzamin gimnazjalny z języka obcego

 

Archiwum aktualności