Home Page Slider

 • sp42zaprasza
 • 4
 • 7
 • klasa IV

Klasy z rozszerzonym językiem angielskim

an

Nauka w takiej klasie stwarza wszystkim uczniom doskonałe warunki do poznania języka angielskiego oraz daje możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji językowych. 6 godzin języka angielskiego tygodniowo gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, co potwierdzają osiągane przez uczniów wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz w konkursach języka angielskiego.
Dysponujemy dwoma klasopracowniami języka angielskiego wyposażonymi w tablice multimedialne, z których korzystamy na każdych zajęciach wykorzystując oprogramowanie do podręczników „Smart time”. W trakcie zajęć korzystamy ze stworzonej przez nas bazy do nauki języka angielskiego: prezentacji i filmów. Wykorzystujemy również Internet i jego zasoby. Pracujemy metodą projektu, również współpracując z innymi krajami. Wykorzystujemy do tego platformę e-twinning. Klasopracownie są wyremontowane i wyposażone w dodatkowe materiały dydaktyczne: słowniki, gramatyki, fiszki.
Skutecznie uczymy stosując aktywizujące metody pracy oraz wykorzystując technologię informacyjną w przyjaznych warunkach.

Kryteria przyjęć do klas z rozszerzonym językiem angielskim:

Do klas z rozszerzonym językiem angielskim przyjmowani są wszyscy chętni. Przy dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie, którzy:

 • otrzymali ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego na koniec klasy szóstej,
 • uzyskali ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową  najwyższy wynik.

 Nasze atuty - Twoje możliwości

W klasie z rozszerzonym językiem angielskim:

 • będziesz miał możliwość przyswajania słówek innowacyjnymi metodami ponieważ w trakcie zajęć korzystamy z tablicy multimedialnej i wykorzystujemy do nauki prezentacje i filmy w oryginalnej wersji językowej
 • będziesz miał możliwość poćwiczenia i utrwalenia gramatyki dzięki stosowanym przez nas innowacyjnym metodom
 • będziesz pracował w grupach metodą projektu
 • będziesz miał możliwość współpracy z uczniami z innych krajów poprzez realizację międzynarodowych projektów
 • będziesz uczył się piosenek w oryginalnej wersji językowej
 • będziesz uczył się komunikowania w języku angielskim
 • będziesz miał możliwość udziału i zdobywania nagród w różnych konkursach
 • będziesz miał możliwość udziału w innowacji pedagogicznej „CV or resume?” i nauczyć się wykorzystywania języka angielskiego w planowaniu przyszłej ścieżki zawodowej i swojej kariery
 • będziesz w przyjemnej atmosferze skutecznie uczył się języka angielskiego, co stworzy ci możliwość zdania egzaminu na bardzo wysokim poziomie i da Ci możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej z Międzynarodową Maturą


Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Egzamin gimnazjalny rok 2012/2013 - poziom podstawowy

3

Egzamin gimnazjalny rok 2012/2013 - poziom rozszerzony

5

Laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego.

Tegoroczni laureaci:

 1. Krzysztof Mikulski - III D
 2. Łukasz Laskowski - III D
 3. Jędrzej Chojnowski - III C - finalista

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego:

Łukasz Laskowski- IIID - II etap

Archiwum aktualności