Home Page Slider

  • sp42zaprasza
  • szczegolysp42
  • 4
  • 5
  • 7

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r.
-1 stycznia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 23 stycznia - 5 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
5. Pisemny egzamin gimnazjalny:
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
6. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.
7.
Dodatkowe dni wolne
31 października 2016 r.
15 lutego 2017 r.
19, 20, 21 kwietnia 2017 r.
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

Archiwum aktualności