Home Page Slider

  • sp42zaprasza
  • 4
  • 7
  • klasa IV

Godziny pracy pedagoga

Anna Ościłowska, pedagog szkolny

sala 103

Poniedziałek
9:00 - 13:00
Wtorek
13:00-17:00
Środa
8:00 - 12:00
Czwartek
8:00 - 12:00
Piątek
9:00 - 13:00

pedagog

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia

1

Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną programu "Znajdź własciwe rozwiązanie" mającego na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki jego realizacji na terenie naszej placówki uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego, wykształcą umiejętność dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz nauczą się asertywnych sposobów na unikanie czynnego i biernego palenia tytoniu.

"Agresja - jak reagować?" poradnik dla rodzica

Drogi Rodzicu!
Rozmiary agresji w Polsce wzrastają z roku na rok. Codziennie media donoszą o kolejnych jej przejawach. O narastaniu agresji świadczą też opracowania zawarte w publikacjach pedagogicznych, prasie codziennej oraz odczucia społeczne. Z agresją mamy do czynienia wszędzie: w potocznej rozmowie, często w domach rodzinnych, na podwórkach, ulicach i stadionach, w tekstach młodzieżowych piosenek. Zjawisko narastania agresji, występowania różnych jej form i odmian, obserwuje się też w szkołach.. Wzorce agresywnych zachowań szeroko emituje telewizja.

"Agresja - jak reagować?" poradnik dla ucznia

DROGI UCZNIU,
Jeśli jesteś uczniem na pewno zetknąłeś się z przemocą i agresją. W środowisku takim jak szkoła, gdzie na co dzień przebywają młodzi ludzie z różnych domów, warstw społecznych, środowisk, często spotyka się różnorodne rodzaje zachowań uczniów wobec siebie. Czasami patrząc na takie zachowania uczeń nie jest w stanie określić czy to już przemoc czy jeszcze zabawa i nie potrafi odpowiednio zareagować.
Dlatego też przedstawiamy Wam rodzaje przemocy z jakimi może mieć kontakt młody człowiek:

Wspieramy rodzinę

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok, tel. 085-742-34-34 wszechstronna pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi.

List do rodziców

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 w klasach Ia i Ib wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu.
Palenie tytoniu to nałóg na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30% z nas, ludzi dorosłych - pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób - nie budzi już żadnych wątpliwości!
Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko!

Archiwum aktualności