Home Page Slider

  • sp42zaprasza
  • szczegolysp42
  • 4
  • 5
  • 7
PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - Ewa Sural
Sekretarz - Ewa Sadowska
Skarbnik - Danuta Truskolaska
Komisja rewizyjna:
Agnieszka Kaszuba
Monika Kuźmicka
Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 16
L p
Klasa
 Imię i nazwisko
1.
I a
 Ewa Sural
2.
I b
 Agnieszka Hutnik
3.
I c
 Monika Kuźmicka
4.
I d
 Ewa Sadowska
5.
II a
Danuta Truskolaska
6.
II b
Marek Abramowicz
7.
II c
Agnieszka Zalewska-Lasota
8.
III a
Agnieszka Kaszuba
9.
III b
Grażyna Konopka

 Drodzy Rodzice uczniów
PG nr 16 im. Błogosławionego ks. M. Sopoćki w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem.
Nasze starania - rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza. Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.
Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, pomoc dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dofinansowanie dożywiania, zakupu podręczników, odzieży), itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.
W ostatnim czasie zauważa się zanikanie współodpowiedzialności rodziców za realizację powyższych planów. Zrozumiała jest sytuacja, gdy rodzina boryka się z problemami finansowymi, sama korzysta z pomocy socjalnej i nie jest w stanie wesprzeć tych działań na rzecz dzieci. Ale wielu z nas zaniedbuje opłacanie składek z innych powodów. Może nieznane są cele przeznaczenia tych wpłat? Może niezrozumiałe są idee, które realizuje szkoła? A może są jeszcze inne okoliczności?
Niebawem na stronie internetowej szkoły pojawi się zakładka Rady Rodziców, gdzie zostaną umieszczone wszelkie informacje związane z działalnością tego organu szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Natomiast dziś gorąco prosimy o wspieranie finansowe szkoły poprzez dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 ustalono wysokość składki na 80,00 zł, drugie dziecko  40,00 zł, trzecie dziecko nie płaci ale jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.
Istotne jest to, czy czujemy się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszcza nasze dziecko i czy dajemy mu szansę na lepszy rozwój.
I pamiętajmy: "Uśmiech wędruje daleko." /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
PG nr 16 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku
Wpłaty przyjmowane są w kancelarii szkoły oraz bezpośrednio na rachunek
Rada Rodziców:rachunek nr 69 1500 1344 1213 4003 2792 0000

 


 

 

Archiwum aktualności