Home Page Slider

  • sp42zaprasza
  • 4
  • 7
  • klasa IV

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

ewW marcu 2015 roku odbyła się ewaluacja zewnętrzna, która polegała na zbieraniu i analizowaniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach:

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
5. Respektowane są normy społeczne.
Ewaluacja została przeprowadzona przez ewaluatorów zewnętrznych Podlaskiego Kuratora Oswiaty.

Wyniki ewaluacji
Wymaganie - procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - średni stopień wypełnienia wymagania przez szkołę - poziom C.
Wymaganie -  uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę - poziom B.
Wymaganie - Respektowane są normy społeczne - wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę - poziom B.

Archiwum aktualności